quarta-feira, 2 de março de 2011

E.U.A x GUINE BISSAU= LIBIA


E.U.A= ANUNCIA AONTE REPOSICIONAMENTO DI SE FORCAS MILITARES PERTU DI TERRITORIO LIBIO..KU NA BARDADI E N'VADI DJA ZONA KU SE AVIOES DI GUERRA, SUBMARINUS KU BARCOS CHEIO DI ARMAMENTO.

GUINE BISSAU= GUBERNO DI GUINE KABA DI ANUNCIA TAMBI GOSSI DI KUMA..SI AMERICANU MITI BOKA NA ES PURBLEMA I NA SAI ELIS KARU. I MINISTERIO DI DEFESA STA DJA A KAMINHO DI LIBIA...NA KUMADU DI OPERASSON I STA GENERAL NA MONTCHE..KU SI KARETAS DI BURRU KU ASSOCIASSON DI SORFERLATCH DI GABU KU FARIM PATROCINA. TAMBI NA PARTI NAVAL, ANTIGU KAMBANTADURIS DI PURTU DI JOAO LANDIN (N'ta te lai ) DISSIDI DA SE KANUAS...PA BA COMBATI KU SUBMARINUS AMERICANO..I BANTABA SIBI ATRAVEZ DI CORONEL DJONSINHU CO, MILITARES DI GUINE BAI KU MANGA DI MUNISSON : TARSSADUS, MANDUKUS, LAMPARAM, etc.

MAS NOBAS DIRETU DI LIBIA EM BREVE NA BLOG DI ANILOIN...